სერვისები24

QA Manual ტესტირების საფუძვლები, მოსამზადებელი კურსი დამწყებთათვის
გაზიარება
QA Manual ტესტირების საფუძვლები, მოსამზადებელი კურსი დამწყებთათვის
instock

ID:

7789

საწყისი ფასი იყო: ₾180.00.ამჟამინდელი ფასია: ₾120.00.

=== 1 დღე, მიზნები, მოსამზადებელი სამუშაოები === 1. კურსის მიზნები, მიმოხილვა 2. ტესტირება, როგორც პროფესია(კონსპექტი) 3. კომპანიები, ვაკანსიები, სპეციფიკა 4. სხვა კურსების მიმოხილვა 5. რას აკეთებს ტესტერი(მარტივად) 6. რატომ ჩნდება ბაგები და ხარვეზები. - მიზეზები(პროგრამული, ადამიანური, მენეჯერული, ობიექტური) - ხარვეზების მაგალითები 7. რა არის ტესტირება და რისთვის არის საჭირო - ტესტერის საჭიროება(მიზეზები, სამუშაოს დანაწილება) - გასატესტი საკითხების მრავალფეროვნება 8. განსხვავება QA, QC და ტესტირებას შორის 9. განსხვავება ავტომატურ და Manual ტესტირებას შორის 10. რისი ცოდნაა საჭირო, კონსპექტები, მოსამზადებელი სამუშაოები - მოსამზადებელი სამუშაოების გადახედვა - კონსპექტების გადმოწერა, გაცნობა - დავალება: მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება 11. საიტის სტანდარტული ელემენტების გატესტვა ... === 2 დღე, ხარვეზების სახეები, მიმოხილვა === 1. ხარვეზის სახეობები(შეცდომა, ხარვეზი, ნაკლი) 2. ხარვეზის ტიპები - ვიზუალური, ფუნქციური, პროგრამული, კონტენტის, Crash, წარმადობის, ტექნიკური და ა.შ. 3. ხარვეზის პრიორიტეტულობა Bug Priority(High, Medium, Low) 4. ხარვეზის სერიოზულობა Bug Severity(Blocker, Critical, Major, Minor, Trivial) 5. ხარვეზის სტატუსი(To do, Passed, Failed, Skipped, In progress) 6. პოზიტიური და ნეგატიური ტესტირება(მაგალითები) 7. ეკვივალენტობის კლასები, ზღვრული მნიშვნელობები(მაგალითები) - მაგალითები ფილტრებზე(კლასები, ზღვრები, სერიოზულობა და პრიორიტეტები) 8. ტესტირების მაგალითები რეგისტრაციის ფორმისათვის - ტესტირების გეგმის გაწერა ჩეკ-ლისტებით(რეგისტრაციის ფორმა) ... 9. განცხადების შევსების გვერდების ტესტირება ... === 3 დღე, ტესტირების ტერმინოლოგია და მეთოდები === 1. ტესტირების 7 პრინციპი 2. რა არის ვერიფიკაცია და ვალიდაცია 3. რა არის სტატიკური და დინამიური ტესტირება 4. ტესტირების დონეები(Unit, Integration, System, Acceptance) 5. test data როგორ ხდება მისი შექმნა და შეგროვება 6. State Transition Technique მდგომარეობის გადასვლის ტექნიკა 7. RTM (Requirements Traceability Matrix) შესაბამისობის მატრიცა 8. Test plan სატესტო გეგმის შედგენა 9. Test strategy ტესტ-სტრატეგია 10. Test Design ტესტ-დიზაინი 11. black box ტესტირების მეთოდები 12. white box ტესტირების მეთოდები 13. Alfa-test ტესტირება 14. Beta-test ტესტირება 15. Smoke ტესტირება 16. Sanity ტესტირება 17. Regression ტესტირება 18. Re-test ტესტირება 19. End-to-end სრული ტესტირება 20. Monkey Testing შემთხვევითი ტესტირება 21. Experience-based Testing (Exploratory Testing) ტესტირება 22. Checklist-based Testing ჩეკ-ლისტებზე დაფუძნებული ტესტირება 23. ფანქრის გატესტვა === 4 დღე, ტესტირების ტერმინოლოგია, ინსტრუმენტები jira, trello, asana === 1. დესტრუქციული და სტრესს ტესტირება 2. ფუნქციონალური ტესტირება 3. უსაბილიტი და ინტერფეისის ტესტირება 4. წარმადობაზე და უსაფრთხოებაზე ტესტირება 5. ინსტალაცია/განახლება/აღდგენაზე ტესტირება 6. დოკუმენტაციის ტესტირება 7. მენეჯმენტი Trello სისტემაში (კონსპექტი) 8. მენეჯმენტი Jira სისტემაში (კონსპექტი) 9. მენეჯმენტი Asana სისტემაში (კონსპექტი) 10. პროგრამა Figma მიმოხილვა (კონსპექტი) 11. მანუალ ტესტერის მოვალეობები(კონსპექტი) 12. მანუალ ტესტირების საკითხების მიმოხილვა === 5 დღე, პრაქტიკული ტესტირების წარმოება === 1. ხარვეზისა და ტესტირების(STLC) სასიცოცხლო ციკლები 2. Agile/Scrum ფრეიმვორკი და ტესტირების პროცესი(კონსპექტი) 3. SDLC მოდელები და ტესტირების პროცესი SDLC-ში 4. Shift Left Testing ეჯაილ გარემოში 5. ტესტირების ზოგადი გეგმა საიტის გვერდისათვის 6. ტესტ-კეისების, სატესტო სცენარიების, ჩეკ-ლისტების და ტესტ-სუიტების(Test Suite) მიმოხილვა 7. Bug report -ის შედგენა, დოკუმენტაცია 8. პრაქტიკული სამუშაო: მომხმარებლის კაბინეტის გატესტვა ... 9. ტესტერის თვისებები და რჩევები განვითარებისათვის(კონსპექტი) 10. HTML, CSS, JS ზოგადი მიმოხილვა === 6 დღე, ტესტირების ინსტრუმენტები === 0. საიტის რეგისტრაცია და მუშაობის პრინციპები 1. HTTP მეთოდები(კონსპექტი) 2. ვერსიის კონტროლის სისტემები GIT(კონსპექტი) 3. BrowserStack -ის გარჩევა და გამოყენება 4. ინსტრუმენტ Dev Tools მიმოხილვა (კონსპექტი) 5. საიტის სტანდარტული ფუნქციონალის გატესტვა ... 6. google analistic === 7 დღე, საიტების ტესტირება და ინსტრუმენტები === 1. კროსბრაუზერული და რესპონსივ ტესტირება 8. UI/UX ტესტირება, მაგალითები 2. მობილური აპლიკაციის ტესტირება(კონსპექტი) 3. ლოკალიზაციის ტესტირება - ადგილობრივი დრო, ენა, ტექსტების ზომა, თარგმნა, კულტურა - კოდები, ერთეულები, კანონმდებლობა, განსხვავებები 5. აღწერის მიხედვით საიტის ტესტირება ... 6. საიტების ტესტირების ონლაინ ინსტრუმენტები(ზოგადი კონსპექტი) ... 7. ფრილანს საიტების მიმოხილვა === 8 დღე, საიტების შემუშავება, დიზაინი === 1. საიტების კლასიფიკაცია (კონსპექტი) 2. საიტების შემუშავება, ანალიტიკა (კონსპექტი) 3. საიტების ტექნიკური დავალება (კონსპექტი) 4. საიტების სტრუქტურა და სტილები (კონსპექტი) 5. საიტების დიზაინი და ინტერფეისი (კონსპექტი) 6. ლენდინგ საიტის პრინციპები (კონსპექტი) 7. ინტერფეისის ტესტირების მაგალითები top.ge საიტებიდან ... === 9 დღე, მარკაპი, HTML, CSS, SQL, JS === 1. HTML სახელმძღვანელოს ზოგადი მიმოხილვა 2. CSS სახელმძღვანელოს ზოგადი მიმოხილვა 3. მარკაპის პრინციპები, SEO(2 კონსპექტი) 4. საიტის კოდის განხილვა 5. SQL ბაზების სახელმძღვანელოს ზოგადი მიმოხილვა(+კონსპექტი) 6. JS პროგრამირების სახელმძღვანელოს ზოგადი მიმოხილვა 7. საიტის კოდში სკრიპტების განხილვა 8. საიტის ფუნქციური ელემენტების ნიმუშები === 10 დღე, გადამეორება, კითხვებზე პასუხები === 1. Manual ტესტირების კონსპექტის გადამეორება 2. ტესტირების მეთოდოლოგიების კონსპექტის გადამეორება 3. საიტების სრული ტესტირების კონსპექტის გადამეორება 4. სასწავლო მასალების გადახედვა 5. ინსტრუმენტების გამეორება(კონსპექტი) 6. რისი სწავლაა კიდევ საჭირო 6. კითხვები და პასუხები - დავალება თვითშეფასებისათვის: რეგისტრაციის ველის გეგმის გაწერა სრულად. - დავალება: სასწავლო მასალებზე მუშაობა - დავალება: ყველა კონსპექტის გადამეორება
მობილური:
598-94-44-48
თარიღი:
2024-01-29
დაწყება:
19:00 - 21:00
მისამართი:
SKU:
კატეგორია:
logo24.png
კურსორი - პროგრამირების სასწავლო ცენტრი - forumi.ge

QA Manual ტესტირების საფუძვლები
მოსამზადებელი კურსი დამწყებთათვის
——— ონლაინ კურსი ———-
👉 დაიწყება 29 იანვარს
👉 ჩატარდება Google Meet მეშვეობით
👉 კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის
👉 კურსის ხანგრძლივობაა 20 საათი(10 შეხვედრა), ტარდება ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 2 კვირის განმავლობაში 19:00 – 21:00 შუალედში.
👉 კურსი მოიცავს ყველა საკითხს რაც კი შეიძლება დამწყებ ტესტერს დასჭირდეს:
– Manual ტესტირება
– საიტების ტესტირება
– ტესტირების მეთოდოლოგიები
– ტესტირების ინსტრუმენტები
– HTML, CSS, JS საფუძვლები
– ბიზნეს ანალიტიკა
– დიზაინის საფუძვლები
– SQL ბაზები
– პროგრამული ინსტრუმენტები
👉 გაიცემა სერტიფიკატი
👉 დასარეგისტრირებლად მოგვწერეთ გვერდზე https://www.facebook.com/Kursori/
👉 ან დარეკეთ 598 944448
👉 სასწავლო საკითხები რისი გავლაც კურსზე მოხდება შეგიძლიათ გადმოიწეროთ აქედან:
https://drive.google.com/drive/folders/1KkQXGNxorN5USqbghGcp7donbA3ID0e7
👉 კურსის ფასია მხოლოდ 120 ლარი.
👉 კურსზე დეტალებს ნახავთ აქ https://webcourses.ge/index.html#mainagcera

👉 კითხვებზე მოგვწერეთ https://www.facebook.com/Kursori/

👉 გადახდის დეტალები https://webcourses.ge/order1.html

=== 1 დღე, მიზნები, მოსამზადებელი სამუშაოები === 1. კურსის მიზნები, მიმოხილვა 2. ტესტირება, როგორც პროფესია(კონსპექტი) 3. კომპანიები, ვაკანსიები, სპეციფიკა 4. სხვა კურსების მიმოხილვა 5. რას აკეთებს ტესტერი(მარტივად) 6. რატომ ჩნდება ბაგები და ხარვეზები. - მიზეზები(პროგრამული, ადამიანური, მენეჯერული, ობიექტური) - ხარვეზების მაგალითები 7. რა არის ტესტირება და რისთვის არის საჭირო - ტესტერის საჭიროება(მიზეზები, სამუშაოს დანაწილება) - გასატესტი საკითხების მრავალფეროვნება 8. განსხვავება QA, QC და ტესტირებას შორის 9. განსხვავება ავტომატურ და Manual ტესტირებას შორის 10. რისი ცოდნაა საჭირო, კონსპექტები, მოსამზადებელი სამუშაოები - მოსამზადებელი სამუშაოების გადახედვა - კონსპექტების გადმოწერა, გაცნობა - დავალება: მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება 11. საიტის სტანდარტული ელემენტების გატესტვა ... === 2 დღე, ხარვეზების სახეები, მიმოხილვა === 1. ხარვეზის სახეობები(შეცდომა, ხარვეზი, ნაკლი) 2. ხარვეზის ტიპები - ვიზუალური, ფუნქციური, პროგრამული, კონტენტის, Crash, წარმადობის, ტექნიკური და ა.შ. 3. ხარვეზის პრიორიტეტულობა Bug Priority(High, Medium, Low) 4. ხარვეზის სერიოზულობა Bug Severity(Blocker, Critical, Major, Minor, Trivial) 5. ხარვეზის სტატუსი(To do, Passed, Failed, Skipped, In progress) 6. პოზიტიური და ნეგატიური ტესტირება(მაგალითები) 7. ეკვივალენტობის კლასები, ზღვრული მნიშვნელობები(მაგალითები) - მაგალითები ფილტრებზე(კლასები, ზღვრები, სერიოზულობა და პრიორიტეტები) 8. ტესტირების მაგალითები რეგისტრაციის ფორმისათვის - ტესტირების გეგმის გაწერა ჩეკ-ლისტებით(რეგისტრაციის ფორმა) ... 9. განცხადების შევსების გვერდების ტესტირება ... === 3 დღე, ტესტირების ტერმინოლოგია და მეთოდები === 1. ტესტირების 7 პრინციპი 2. რა არის ვერიფიკაცია და ვალიდაცია 3. რა არის სტატიკური და დინამიური ტესტირება 4. ტესტირების დონეები(Unit, Integration, System, Acceptance) 5. test data როგორ ხდება მისი შექმნა და შეგროვება 6. State Transition Technique მდგომარეობის გადასვლის ტექნიკა 7. RTM (Requirements Traceability Matrix) შესაბამისობის მატრიცა 8. Test plan სატესტო გეგმის შედგენა 9. Test strategy ტესტ-სტრატეგია 10. Test Design ტესტ-დიზაინი 11. black box ტესტირების მეთოდები 12. white box ტესტირების მეთოდები 13. Alfa-test ტესტირება 14. Beta-test ტესტირება 15. Smoke ტესტირება 16. Sanity ტესტირება 17. Regression ტესტირება 18. Re-test ტესტირება 19. End-to-end სრული ტესტირება 20. Monkey Testing შემთხვევითი ტესტირება 21. Experience-based Testing (Exploratory Testing) ტესტირება 22. Checklist-based Testing ჩეკ-ლისტებზე დაფუძნებული ტესტირება 23. ფანქრის გატესტვა === 4 დღე, ტესტირების ტერმინოლოგია, ინსტრუმენტები jira, trello, asana === 1. დესტრუქციული და სტრესს ტესტირება 2. ფუნქციონალური ტესტირება 3. უსაბილიტი და ინტერფეისის ტესტირება 4. წარმადობაზე და უსაფრთხოებაზე ტესტირება 5. ინსტალაცია/განახლება/აღდგენაზე ტესტირება 6. დოკუმენტაციის ტესტირება 7. მენეჯმენტი Trello სისტემაში (კონსპექტი) 8. მენეჯმენტი Jira სისტემაში (კონსპექტი) 9. მენეჯმენტი Asana სისტემაში (კონსპექტი) 10. პროგრამა Figma მიმოხილვა (კონსპექტი) 11. მანუალ ტესტერის მოვალეობები(კონსპექტი) 12. მანუალ ტესტირების საკითხების მიმოხილვა === 5 დღე, პრაქტიკული ტესტირების წარმოება === 1. ხარვეზისა და ტესტირების(STLC) სასიცოცხლო ციკლები 2. Agile/Scrum ფრეიმვორკი და ტესტირების პროცესი(კონსპექტი) 3. SDLC მოდელები და ტესტირების პროცესი SDLC-ში 4. Shift Left Testing ეჯაილ გარემოში 5. ტესტირების ზოგადი გეგმა საიტის გვერდისათვის 6. ტესტ-კეისების, სატესტო სცენარიების, ჩეკ-ლისტების და ტესტ-სუიტების(Test Suite) მიმოხილვა 7. Bug report -ის შედგენა, დოკუმენტაცია 8. პრაქტიკული სამუშაო: მომხმარებლის კაბინეტის გატესტვა ... 9. ტესტერის თვისებები და რჩევები განვითარებისათვის(კონსპექტი) 10. HTML, CSS, JS ზოგადი მიმოხილვა === 6 დღე, ტესტირების ინსტრუმენტები === 0. საიტის რეგისტრაცია და მუშაობის პრინციპები 1. HTTP მეთოდები(კონსპექტი) 2. ვერსიის კონტროლის სისტემები GIT(კონსპექტი) 3. BrowserStack -ის გარჩევა და გამოყენება 4. ინსტრუმენტ Dev Tools მიმოხილვა (კონსპექტი) 5. საიტის სტანდარტული ფუნქციონალის გატესტვა ... 6. google analistic === 7 დღე, საიტების ტესტირება და ინსტრუმენტები === 1. კროსბრაუზერული და რესპონსივ ტესტირება 8. UI/UX ტესტირება, მაგალითები 2. მობილური აპლიკაციის ტესტირება(კონსპექტი) 3. ლოკალიზაციის ტესტირება - ადგილობრივი დრო, ენა, ტექსტების ზომა, თარგმნა, კულტურა - კოდები, ერთეულები, კანონმდებლობა, განსხვავებები 5. აღწერის მიხედვით საიტის ტესტირება ... 6. საიტების ტესტირების ონლაინ ინსტრუმენტები(ზოგადი კონსპექტი) ... 7. ფრილანს საიტების მიმოხილვა === 8 დღე, საიტების შემუშავება, დიზაინი === 1. საიტების კლასიფიკაცია (კონსპექტი) 2. საიტების შემუშავება, ანალიტიკა (კონსპექტი) 3. საიტების ტექნიკური დავალება (კონსპექტი) 4. საიტების სტრუქტურა და სტილები (კონსპექტი) 5. საიტების დიზაინი და ინტერფეისი (კონსპექტი) 6. ლენდინგ საიტის პრინციპები (კონსპექტი) 7. ინტერფეისის ტესტირების მაგალითები top.ge საიტებიდან ... === 9 დღე, მარკაპი, HTML, CSS, SQL, JS === 1. HTML სახელმძღვანელოს ზოგადი მიმოხილვა 2. CSS სახელმძღვანელოს ზოგადი მიმოხილვა 3. მარკაპის პრინციპები, SEO(2 კონსპექტი) 4. საიტის კოდის განხილვა 5. SQL ბაზების სახელმძღვანელოს ზოგადი მიმოხილვა(+კონსპექტი) 6. JS პროგრამირების სახელმძღვანელოს ზოგადი მიმოხილვა 7. საიტის კოდში სკრიპტების განხილვა 8. საიტის ფუნქციური ელემენტების ნიმუშები === 10 დღე, გადამეორება, კითხვებზე პასუხები === 1. Manual ტესტირების კონსპექტის გადამეორება 2. ტესტირების მეთოდოლოგიების კონსპექტის გადამეორება 3. საიტების სრული ტესტირების კონსპექტის გადამეორება 4. სასწავლო მასალების გადახედვა 5. ინსტრუმენტების გამეორება(კონსპექტი) 6. რისი სწავლაა კიდევ საჭირო 6. კითხვები და პასუხები - დავალება თვითშეფასებისათვის: რეგისტრაციის ველის გეგმის გაწერა სრულად. - დავალება: სასწავლო მასალებზე მუშაობა - დავალება: ყველა კონსპექტის გადამეორება

  განმარტებები 

  •  შეუკვეთეთ პროდუქტი, ან უბრალოდ მიწერეთ წერილი პოსტის ავტორს.
  •  შეკვეთის შესრულებაზე პასუხს აგებს პოსტის ავტორი.
  •  საიტი არ ერევა შემკვეთისა და პროდუქტის ავტორის ურთიერთობაში

შემკვეთის ვინაობა *
საკონტაქტო მობილური *
ფეისბუქის ლინკი ან მეილი
მესიჯი
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}