სერვისები24

forumi.ge – სარეკლამო მომსახურება, პირობები

საიტზე სარეკლამო პოსტების დასადებად მიმართეთ ადმინისტრაციას მეილზე site@yahoo.com ან ფეისბუქის გვერდზე.

დარეკლამებული პოსტები გამოჩნდება საიტის მთავარ ბანერზე, რომელიც იხსნება საწყის გვერდზე და კატეგორიებში. 

თუ გექნებათ შეკითხვები შეგიძლიათ დაგვიკავშირედეთ ფეისბუქის გვერდზე, მოგვწეროთ მეილი ან დარეკოთ ტელეფონზე

facebook/

site@yahoo.com

598 944448