სერვისები24

ქსელური მარკეტინგი, ქოფირაითინგი, სარეკლამო კამპანიები, Facebook Meta
ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები
ინგლისური ენის ინტენსიური სწავლების კურსი
მოწინავე პროფესიების ვორქშოფი Tech Park Georgia
საბაკალავრო პროგრამა ,,კომპიუტერული მეცნიერება და ხელოვნური ინტელექტი”
ქსელის უსაფრთხოების დაცვა
კურსი ,, კინოფილმი 10 კვირაში”
ბუღალტრული აღრიცხვის შემსწავლელი კურსი
დისტანციური კურსი Python
ადამიანური რესურსების მართვა
ბუღალტერიის შემსწავლელი სრული კურსი
car carrier ის დისპეჩერის კურსები Dispatch training course
IT Business Analytics – ციფრული პროდუქტების შექმნა
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები სახელმწიფო დაფინანსებით
21_ე საუკუნის სწავლების მეთოდები

41.00321.00

მეტის ნახვა